Organizacja pracy

Pracuję z osobami dorosłymi.

 • W zależności od potrzeb - możliwe jest umówienie zarówno wizyty stacjonarnej w gabinecie w Kielcach, jak i wizyty online (jest to bezpieczne, szyfrowane video-połączenie na platformie Znany Lekarz)
 • Terminy wizyt umawiane są telefonicznie lub sms: 785 440 444. Można także umówić się poprzez platformę Znany Lekarz
 • Standardowy czas jednej sesji stacjonarnej w gabinecie: 60 minut
 • Standardowy czas jednej sesji online: 50 minut. (30 minut przed konsultacją dostaniesz SMS i e-mail z linkiem do konsultacji online. Kliknij i poczekaj na specjalistę. Nie musisz pobierać żadnego oprogramowania, a w konsultacji możesz uczestniczyć zarówno za pośrednictwem komputera, jak i smartfona.)
 • Standardowy czas wizyty domowej: 90 minut
 • Ilość i częstotliwość spotkań ustalam wspólnie z pacjentem, jednak zazwyczaj jest to jedno spotkanie tygodniowo lub jedno spotkanie co dwa tygodnie.
 
 
 
 • Koszt sesji indywidualnej - w gabinecie stacjonarnym: 200zł / 60 minut.

 • Koszt sesji małżeńskiej/partnerskiej/rodzinnej - w gabinecie stacjonarnym: 350zł / 90 minut.

 • Koszt sesji indywidualnej online: 200zł / 50 minut.  

 •  Wizyty umówione telefonicznie/smsowo opłacane są na miejscu. Przyjmuję płatność gotówką, kartą lub BLIK.

 • Natomiast wizyty (zarówno spotkania stacjonarne jak i konsultacje online) umówione na moim profilu na platformie Znany Lekarz opłaca się z góry - przedpłata realizowana jest podczas umawiania wizyty (bezpieczny system automatycznych szybkich płatności).

 • Umówioną wizytę można odwołać bezkosztowo najpóźniej na 24h przed planowanym spotkaniemSesja odwołana przez pacjenta w dniu wizyty jest płatna 100% podczas kolejnego spotkania stacjonarnego (a dla sesji umawianych online: zgodnie z "polityką odwołań i zwrotów" Znanego Lekarza).

 

Tajemnica zawodowa

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 763):
1. Psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy: 1) poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób, 2) tak stanowią ustawy.

Standardy etyczne

W swojej pracy przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego : http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29 zgodnie z którym:

"Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka.
Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich".Kieruję się także zasadami ogólnymi Kodeksu APA (Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego/American Psychological Association), które pojmuję jako cele i drogowskazy:

 • Działanie na korzyść i nieszkodzenie
 • Poufność i odpowiedzialność
 • Prawość
 • Sprawiedliwość
 • Szacunek dla praw i godności człowieka
Są to uznane standardy wykonywania zawodu psychologa (Ethical Principles of Psychologist and Code of Conduct - http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx).