Udzielam profesjonalnej pomocy psychologicznej

Najczęściej zgłaszane przez pacjentów sytuacje/obszary problemowe to m.in.:
 • problemy osobiste
 • konflikty w rodzinie
 • trudności w relacjach
 • niska samoocena
 • załamanie nastroju
 • życie w związku z osobą uzależnioną
 • doświadczenie zdrady
 • doświadczanie agresji, przemocy
 • trudności w pracy
 • trudności w nauce,
 • chroniczny stres, zmęczenie
 • problemy z podejmowaniem decyzji
 • nieustanne zamartwianie się
 • niestabilność emocjonalna
 • lęki egzystencjalne, utrata/poszukiwanie sensu życia
 • wyczerpanie psychiczne związane z opieką nad osobą chorą somatycznie
 • żałoba
 • problemy związane z występowaniem zaburzeń: depresyjnych, lękowych, osobowości, adaptacyjnych, nerwicowych,
  związanych ze stresem i występujących pod postacią somatyczną.

Oferuję profesjonalną diagnozę psychologiczną

w zakresie:

 • osobowości
 • temperamentu
 • badania relacji (rodzinnych, w bliskich związkach)
 • procesów poznawczych
 • radzenia sobie ze stresem
 • prognozowania umiejętności adaptacji (do środowiska / nowych wyzwań)
 • przesiewowych badań dysfunkcji poznawczych (głównie w kierunku profilaktyki procesów otępiennych mózgu) oraz monitorowania przebiegu choroby
W trakcie każdego badania diagnostycznego korzystam wyłącznie z legalnych, wystandaryzowanych narzędzi psychometrycznych. Są to różnorodne testy psychologiczne, inwentarze, kwestionariusze, wydawane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Spełniają one najwyższe światowe standardy oraz wydawane są z poszanowaniem prawa autorskiego i umów licencyjnych. W odróżnieniu od wielu dostępnych (np. w Internecie) - i skądinąd całkiem popularnych „testów” - są to narzędzia profesjonalne i warto zaznaczyć, że dostępność do nich podlega odpowiedniej ochronie, a także ustalonej kategoryzacji. Zgodnie z zasadami dostępu do testów, określonymi przez Komisję do spraw Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dla użytkowników konkretnych testów („kategoria C – tylko dla psychologów”) wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Osoby niebędące psychologami nie są uprawnione do zakupu i przeprowadzania testów tej kategorii.

W swojej pracy bazuję na wiedzy pochodzącej z najnowszych badań naukowych w dziedzinie psychologii oraz jej zastosowaniu w praktyce. Korzystam także z wiedzy, technik i doświadczenia wiodących nurtów terapeutycznych.

 

Na czym polega praca w gabinecie psychologa?

Czas sesji terapeutycznej określam po prostu SPOTKANIEM wypełnionym rozmową. Jednak jest to zdecydowanie szczególne spotkaniezdecydowanie niecodzienna rozmowa. Przede wszystkim dlatego, że psycholog jest „narzędziem” własnej pracy, a relacja terapeutyczna jest relacją asymetryczną. Asymetryczność oznacza tutaj, że w centrum zainteresowania znajduje się jedna ze stron - pacjent (inaczej, niż dzieje się to np. w relacji towarzyskiej, która charakteryzuje się obustronną wymianą). Oczywiście, każda ze stron interakcji wnosi swoją osobistą perspektywę i doświadczenie. Każda ze stron interakcji jest inną osobowością. Dlatego, doprecyzowując powiedziałabym, że SPOTKANIE to ma relacyjny i kontekstowy charakter.
 
Od razu też chciałabym rozwiać wątpliwości: aby pomoc psychologiczna była skuteczna, nie wystarczy „poddać się zabiegom psychologicznym” (jak zdarzało mi się to niejednokrotnie usłyszeć). „Poddanie się” sugeruje bowiem (choćby podświadomie) brak własnej sprawczości, brak nacisku na podjęcie decyzji i przyjęcie własnej odpowiedzialności. A jak mówi znakomity psychiatra i psychoterapeuta Irvin Yalom - „Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie”.


 
 
Relację terapeutyczną budować będziemy na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa. W czasie sesji potrzebować będziemy szczerości i zaangażowania. Przede wszystkim będę więc bardzo uważnie słuchać, starać się zrozumieć oraz dotrzeć do „świata znaczeń” pacjenta. Z pewnością też będę zadawać wiele pytań. Oczywiście można otworzyć się na tyle, na ile Państwo zechcą - będę respektować odmowę odpowiedzi na niektóre pytania. Moim zadaniem jest zapewnienie warunków, by pacjent mógł i chciał poruszać w rozmowie wszystkie te sprawy, nad którymi chciałby pracować, by był gotów wyrażać towarzyszące temu emocje, bez lęku przed byciem krytykowanym lub ocenianym. Zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, empatia, bezwarunkowa akceptacja - to filary pracy psychologa.
Ponadto czasami będę prosiła o wypełnienie określonych kwestionariuszy lub testów – na podstawie otrzymanych danych precyzyjniej dobiorę odpowiednie formy pomocy. Zapewne też niejednokrotnie zdarzy się tak, że trzeba będzie wykonać zalecone przeze mnie ćwiczenia lub innego rodzaju ‘pracę domową’ (w różnej formie – ale zawsze ciekawej!). A wszystko po to, by pacjent mógł nabywać i ćwiczyć nowe, pomocne umiejętności.
Będziemy też monitorować, a także oczywiście zauważać i doceniać poczynione postępy.

Gdyby natomiast pokusić się o wyjaśnienie specyfiki pracy z psychologiem na sposób ściśle ‘techniczny’, można byłoby wypunktować następujące działania:

 • rozeznawanie problemów/trudności, z jakimi przychodzą pacjenci
 • poszukiwanie przyczyn problemów
 • odkrywanie zależności (myśli, emocje, zachowania, reakcje fizjologiczne)
 • przewidywanie konsekwencji problemów
 • opracowywanie sposobów i wdrażanie strategii pomocy
 • praca nad zmianą
 • monitorowanie postępów / efektów
 • wzmacnianie pacjenta
 • zapobieganie nawrotom problemów